Privacy policy

Vika NV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect van uw privacy. Wij wensen transparant te communiceren en we houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw gegevens worden verwerkt door: VIKA NV
Drieslaan 39, 8560 Gullegem
BTW nummer BE 406 791 670

Van wie verzamelen we gegevens:

- onze klanten, prospecten en hun personeel
- onze leveranciers en hun personeel
- alle personen waarmee wij nav onze activiteiten in contact komen: via onze website, via persoonlijke contacten, op beurzen, door het aanvragen van informatie, door het invullen van onze sollicitatieformulieren, door het plaatsen van spontane sollicitaties, ....

Uw persoonsgegevens: onze verantwoordelijkheid:

Vika NV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, omdat u onze website bezoekt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Wij verwerken aangeleverde persoonsgegevens, al dan niet van derden, uitsluitend in het kader van onze gebruikelijke bedrijfsactiviteit en wij beperken ons steeds tot persoonsgegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van onze activiteit.

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is.

Wij nemen alle technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens adequaat te beschermen.
Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij nodig voor het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteit. Deze categorieën van derden zijn oa: boekhoudkantoor, logistieke partners, hostingproviders, mailingproviders ea. Uw gegevens kunnen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, worden doorgegeven aan andere afdelingen of bedrijven van onze bedrijvengroep of aan overheidsinstanties die zich op een wettelijke basis kunnen beroepen.

Uw rechten ivm uw gegevens:

U heeft ten allen tijde de mogelijkheid uw persoonsgegevens - in te kijken
- te laten verbeteren of beperken
- te laten overdragen
- te laten verwijderen

Daartoe neemt u contact op met privacy@vika.be of per post op bovenvermeld adres. Bij elk vraag tot inzage, wijziging of schrapping moet u een bewijs leveren van uw identiteit.

Wijzigingen Privacy Verklaring:

VIKA NV behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan deze privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacy verklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te zijn.

Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid?

Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren: - via e-mail: privacy@vika.be

  • via telefoon: 056/43 37 33
  • via post op bovenstaand adres

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u contact met ons op te nemen via privacy@vika.be. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Cookie policy:

Wij verzamelen gegevens over de pagina’s die bezoekers gebruiken op onze website ahv Google (Universal) Analytics.

Het aanvaarden van cookies kan noodzakelijk zijn voor een optimale surfervaring of voor het gebruik van bepaalde onderdelen van onze site. Indien u dat wenst kan u het gebruik van cookies uitschakelen via uw browser. Bepaalde onderdelen van de site zullen dan mogelijks niet, of niet optimaal, functioneren.

Bij een bezoek aan onze website bewaren we:

  • uw domeinnaam (IP adres)
  • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
  • alle informatie met betrekking tot de pagina's van andere sites die u geraadpleegd hebt om

naar onze site te gaan

  • alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt
  • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt

Deze informatie wordt gebruikt:

  • om de inhoud en werking van onze website te verbeteren
  • te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de

inhoud van onze website is

  • u te contacteren nav een vraag

DISCLAIMER

Deze site is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de informatie of voor de gevolgen van het gebruik ervan.

Aan de gegevens en inhoud op deze site, kunnen geen rechten worden ontleend. Zij worden vrijblijvend en enkel ter inlichting verstrekt. Deze kunnen op elk moment en zonder verwittiging of mededeling gewijzigd of aangevuld worden.