Privacy policy

Vika NV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect van uw privacy. Wij wensen transparant te communiceren en we houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw gegevens worden verwerkt door: VIKA NV
Drieslaan 39, 8560 Gullegem
BTW nummer BE 406 791 670

Van wie verzamelen we gegevens:

- onze klanten, prospecten en hun personeel
- onze leveranciers en hun personeel
- alle personen waarmee wij nav onze activiteiten in contact komen: via onze website, via persoonlijke contacten, op beurzen, door het aanvragen van informatie, door het invullen van onze sollicitatieformulieren, door het plaatsen van spontane sollicitaties, ....

Uw persoonsgegevens: onze verantwoordelijkheid:

Vika NV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, omdat u onze website bezoekt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Wij verwerken aangeleverde persoonsgegevens, al dan niet van derden, uitsluitend in het kader van onze gebruikelijke bedrijfsactiviteit en wij beperken ons steeds tot persoonsgegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van onze activiteit.

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is.

Wij nemen alle technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens adequaat te beschermen.
Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij nodig voor het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteit. Deze categorieën van derden zijn oa: boekhoudkantoor, logistieke partners, hostingproviders, mailingproviders ea. Uw gegevens kunnen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, worden doorgegeven aan andere afdelingen of bedrijven van onze bedrijvengroep of aan overheidsinstanties die zich op een wettelijke basis kunnen beroepen.

Uw rechten ivm uw gegevens:

U heeft ten allen tijde de mogelijkheid uw persoonsgegevens - in te kijken
- te laten verbeteren of beperken
- te laten overdragen
- te laten verwijderen

Daartoe neemt u contact op met privacy@vika.be of per post op bovenvermeld adres. Bij elk vraag tot inzage, wijziging of schrapping moet u een bewijs leveren van uw identiteit.

Wijzigingen Privacy Verklaring:

VIKA NV behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan deze privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacy verklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te zijn.

Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid?

Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren: - via e-mail: privacy@vika.be

  • via telefoon: 056/43 37 33
  • via post op bovenstaand adres

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u contact met ons op te nemen via privacy@vika.be. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.